Algemene Voorwaarden B2B

1. Algemeen
1.1 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de Algemene Voorwaarden akkoord gaat. Mijn Hemeltje B2B behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.2 Mijn Hemeltje B2B garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.3 Voor consumenten gelden andere voorwaarden. Deze zijn te vinden op de website van Mijn Hemeltje.
1.4 Bij het aanmelden als B2B klant is een KVK en BTW nummer nodig.

2. Levering
2.1 Minimale afname per bestelling is €150,- Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Het verzenden gebeurt binnen 48 uur na bijschrijving op onze rekening, tenzij anders aangegeven. Met uitzondering van zon- en feestdagen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL. Deze levert doorgaans binnen 1-3 werkdagen binnen Nederland en 2-6 werkdagen in overige landen binnen Europa. De leveringstermijn voor landen buiten Europa is per land verschillend.
2.3 
De producten mogen alleen in originele staat en verpakking worden doorverkocht.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro en exclusief BTW.

4. Zichttermijn of herroepingsrecht
4.1 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op B2B verkopen.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Mijn Hemeltje B2B, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mijn Hemeltje B2B. . Mijn Hemeltje B2B houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Mijn Hemeltje B2B respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie
6.1 Mijn Hemeltje B2B garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. (indien van toepassing).
6.2 Producten zijn van natuurlijke – niet geconserveerde – materialen. Dit betekent dat er kleurverschil kan bestaan tussen het artikel en de foto op de website. Ook kan na gebruik en wassen van producten kleurverschillen ontstaan. Dat is inherent aan natuurlijke materialen en valt niet onder de garantie.
6.3 Schade door onjuist gebruik en bijvoorbeeld het niet opvolgen van de wasvoorschriften vallen niet onder de garantie.

7. Betaling
7.1 Mijn Hemeltje B2B behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
7.2 Mijn Hemeltje B2B biedt de volgende betaal mogelijkheden: Vooruitbetaling dmv een bankoverschrijving.

8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Mijn Hemeltje B2B gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Tevens is het niet toegestaan afbeeldingen te kopiëren zonder toestemming van Mijn Hemeltje B2B.

9. Overmacht
9.1 Mijn Hemeltje B2B is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vevoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Mijn Hemeltje B2B alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 Mijn Hemeltje B2B behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Mijn Hemeltje B2B gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Mijn Hemeltje B2B is niet aansprakelijk voor vertraging, schade, verlies of diefstal bij de vervoerder . U kunt te alle tijden kiezen voor aangetekende of verzekerde verzending. Dit is apart aan te geven tijdens het bestelproces en voor eigen rekening.
10.2 Mijn Hemeltje B2B is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door (onjuist) gebruik van de geleverde producten.

11 Klachten
11.1 Klachten dienen eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@mijnhemeltje.nl. 
11.2 Klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling genomen worden.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Scroll naar boven