Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze disclaimer en respecteert u de copyrights zoals aangegeven op deze website. Mijnhemeltje.nl doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie, en/of door gebruik van de website. Mijnhemeltje.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze website. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie. De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Mijnhemeltje.nl Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Deze website kan links bevatten naar niet Mijnhemeltje.nl sites. Mijnhemeltje.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite. Door Mijnhemeltje.nl per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Mijnhemeltje.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Scroll naar boven